Oferta

Świadczymy doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przygotowujemy i uzbrajamy budynki do odbiorów, sporządzamy indywidualne Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów. W zakresie naszych usług posiadamy również szkolenia pracowników, oraz badania i przeglądy sprzętu p.poż. Ponadto zajmujemy się dystrybucją gazów technicznych, oraz sprzętu p.poż i BHP.

DOKUMENTACJA P.POŻ BUDYNKÓW

Wychodząc naprzeciw aktualnym przepisom z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oraz  potrzebom naszych klientów w zakresie naszych usług znajduje się opracowanie indywidualnej dokumentacji dla budynków:

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Oceny zagrożenia wybuchem
 • Operaty przeciwpożarowe
 • Plany ewakuacji budynków
 • Aktualizacje istniejącej dokumentacji

NAPRAWA, KONSERWACJA, PRZEGLĄDY SPRZĘTU P.POŻ

Zajmujemy się kompleksowym serwisem oraz naprawami gaśnic, hydrantów, agregatów, oraz innego sprzętu p.poż.  Ponadto zajmujemy się wykonywaniem obowiązkowych przeglądów i konserwacji:

 • Sprzętu p.poż
 • Hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Systemów oddymiania
 • Drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych
 • Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Przeciwpożarowych wyłączników prądu
 • Badania ciśnieniowego węży hydrantowych

DORADZTWO P.POŻ I SZKOLENIA

Prowadzimy kompleksowe usługi doradcze w zakresie wyposażenia budynków w sprzęt p.poż, oraz oznakowanie, niezbędne do odbiorów. Na życzenie klienta wyposażamy budynek w niezbędny sprzęt p.poż, oraz oznaczenia. Ponadto wykonujemy usługi dla firm, jak: szkolenia przeciwpożarowe pracowników, wykonywanie próbnej ewakuacji z budynku i inne.

GAZY TECHNICZNE

Prowadzimy dystrybucję gazów spawalniczych, jak również napełnianie butli do akwarystyki, do celów spożywczych, oraz medycznych. W naszej ofercie znajdują się:

 • CO2
 • Argon
 • ArgoMix
 • Azot
 • Powietrze (sprężone)
 • Hel

Na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia innych gazów.